Hrubé stavby

Kompletní dodávky hrubých staveb. Základová konstrukce, svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, monolitické schodiště, kompletní dodávky střech včetně pokládky krytiny, střešních oken a oplechování.

Garance dodávky hrubé stavby do 8 týdnů od dokončení základové konstrukce.